Ölçmediğiniz Hiç Bir Şeyi Kontrol Edemez, Kontrol Edemediğiniz Hiç Bir Şeyi Yönetemezsiniz.
*Peter Drucker
Suyun Bir Maliyeti Olduğunu Unutmayın!
* Su depolarının seviyeleri 7×24 izlenebilir. Şehire verilen su miktarı ölçülebilir.
* Depo seviyesine bağlı olarak su motorlarını isteğe bağlı olarak çalıştırıp durdurabiliriz.
* Hat basınçlarında alarm durumunun oluşması halinde operatörün uyarılmasını sağlayabiliriz.
* Elektrik tarife dilimlerinde ucuz olan tarifenin seçilerek motorların o süre zarfında çalıştırıp,
pahalı olan tarifede durmalarını sağlayabiliriz.
* Mevcut yedekli motor yapılarının eşit yaşlandırılmasını; böylece servis, bakım giderlerinin düşürülmesini sağlayabiliriz.