Verileri Görsel Tabanlı İşleyip Kolayca Kullanın
Karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.
1) CBS Ana Verilerinin Oluşturulması
    a) Harita altlıklarının  güncellenmesi
    b) Numarataj verilerinin güncellenmesi
    c) Coğrafi sınırların düzeltilmesi
2) NVİ ve UAVT Entegrasyonunlarının Sağlanması
    a) Bina-sayaç ilişkisinin kurulması
    (Abone ve sayaç bilgilerinin mobil yazılımlarla toplanması
    UAVT ilişkisinin zeminde kurulması)
    b) Sayaç-abone ilişkisinin kurulması
    (Sayaç -iç kapı ilişkisinin kurulması)
3) Şebeke ve Varlık Yönetimi
    a) Şebeke verilerinin tespiti ve haritalandırlıması
    (İçme, yağmur, kanalizasyon hattı)
    b) Şebeke elemanlarının etiketlendirilmesi ve sistem entegrasyonu
4) Topolojik Network Kurulması
    a) Depo-pompa-şebeke ilişkisinin oluşturulması ,
    b) Şebeke-bina-abone ilişkisinin kurulması
    c) Zone şebeke alt yapısının hazırlanması
5) Detaylı Coğrafi Analizler ve Raporlanması